HOT NEWS

 more >

 more >

 more >

Sončne elektrarne za samooskrbo

Po sistemu net-metering uporabljamo lastno proizvedeno električno energijo. Viške, ki proizvedemo v osončenih mesecih in čez dan oddajamo v omrežje. Manjke električne energije, ki se bodo pojavili ponoči in v zimskih mesecih, pa bomo črpali iz omrežja.

Ob koncu koledarskega leta se bo pri obračunu električne energije in omrežnine upoštevala tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo.

 V kolikor bo vaša sončna elektrarna primerno dimenzionirana, bo iz sonca pridobljena električna energija pokrila vso vašo porabo in strošek za električno energijo bo enak nič 1234

Shema - Lastna raba energije net-metering  

UREDBA o samooskrbi z električno energijo in  obnovljivih virov energije.

PRAVILNIK o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo in obnovljivih virov energije.

 

CUSTOMER TESTIMONIALS

 

ASK US

For additional information, offers or orders contact our experts, who will gladly answer any of your questions.

certifikat